O nás

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od roku 2006 a je jedním z je odborných útvarů společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě.

Hlavním posláním ekocentra je zajišťovat dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost. K tomu disponuje bezplatnou telefonní linkou (+420 800 195 342).

Ekocentrum vyvíjí svou činnost také v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – vytváří vlastní výukové programy pro školky a školy.

Vzdělávací projekty ekocentra mají za cíl nejen přilákat a pobavit, ale zároveň vzbudit zájem o ochranu přírody a úctu k ní. Jedním takovým je i projekt ekologické naučné stezky v Kralupech nad Vltavou.